burza podniku, stroju a zásob. burza podniku a.s.

index odešli e-mail vytiskni tuto stránku

Otevřeli jste firemní stránky společnosti BURZA PODNIKŮ, a.s., která se dlouhodobě zabývá především organizací nákupů a prodeje firem, majetkových podílů na společnostech, operacemi typu mergers & acquisition, vyhledáváním strategických partnerů, krizovým řízením, korporátním poradenstvím.

Činnost společnosti nespočívá v poskytování investičních služeb vymezených v §4 zákona 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu.

Recese milnulých let přinesla řadu nových skutečností do života drtivé většiny podniků. V odborných kruzích dnes panuje řada vzájemně si odporujících názorů na další průběh recese, její ukončení nebo naopak prohloubení. Reakce Vás, majitelů společností, na novou situaci jsou zcela individuální.

Rozhodnete-li se pro expanzi svého podnikání nákupem nového podniku z oboru nebo mimo obor, náš tým Vám může být užitečný, neboť dlouhodobě sleduje vývoj trhu, má nástroje k efektivnímu vyhledání cílových objektů a jejich analýzy.

Máte-li v úmyslu nalézt strategického partnera, jak z oblasti finančních investorů nebo investorů oborových, nabízíme možnost Vám takového partnera vyhledat, společně s Vámi definovat strukturu budoucího partnerství a podílet se na realizaci celého záměru.

Je-li Vaším záměrem prodej společnosti, zavazujeme se vynaložit veškeré odborné úsilí k tomu, abyste docílili nejvyšší reálně možné ceny na trhu, měli možnost výběru mezi více investory. Pokud by se v daném čase a situaci jevil prodej jako nemožný nebo nevýhodný, budeme to my, kteří Vás na to upozorní.

Rozhodnete-li se pro spolupráci s BURZOU PODNIKŮ, a.s. bude se Vaše rozhodování zakládat na skutečnostech - nikoliv na dohadech, tedy rozhodování založené na profesním základě, vycházející z mnohaleté společné zkušenosti našich partnerů, jak na domácí, tak na mezinárodní obchodní a ekonomické aréně.

 

Aktuální obchody s podniky a jinými aktivy naleznete zde:

AKTUÁLNÍ NABÍDKA

AKTUÁLNÍ POPTÁVKA

 

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat telefonicky +420 602 767 714, nebo emailem na adrese burza.podniku@seznam.cz

 

© BURZA PODNIKŮ a.s. 1997-2009, All rights reserved.
Vyloučení odpovědnosti