burza podniku, stroju a zásob. burza podniku a.s.

index odešli e-mail vytiskni tuto stránku

FIREMNÍ KODEX

 

Všichni členové vedení společnosti, zaměstnanci a externí spolupracovníci jsou při své činnosti vázáni následujícími principy:

 

 1. Prosazování a hájení ZÁJMŮ KLIENTA ve všech etapách obchodního případu. Zastupování zájmů obou stran transakce je nepřípustné.
   
 2. Klient má nárok na úplnou INFORMOVANOST o všech krocích podniknutých společností Burza podniků a.s. ve věci jeho obchodního případu. Společnost proto vždy informuje klienta o chystaných záměrech a vyžaduje si jejich schválení klientem.
   
 3. Naprostá DŮVĚRNOST ohledně všech informací získaných v průběhu transakce po neomezenou dobu. Společnost si velmi váží důvěry, která je mu ze strany klienta svěřena.
   
 4. Každý klient má právo na zcela INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP k řešení svého případu. Základem pro tento individuální přístup je dokonalé poznání společnosti klienta, analýza společnosti a nalezení hodnototvorných faktorů podniku. Pouze hluboká znalost podniku klienta umožňuje jeho správnou prezentaci investorům.

 5. VYTRVALOST V JEDNÁNÍ je nezbytnou a velmi častou součástí naší práce. Klient má právo na to, aby jeho případu byla věnována maximální péče a byly mu poskytnuty všechny dostupné možnosti řešení.
   
 6. Společnost je povinna zabezpečit klientovi dosažení FÉROVÉ TRANSAKČNÍ CENY („fair price“), tzn. ceny spravedlivé. Prostředkem k dosažení spravedlivé ceny je správná prezentace společnosti klienta dostatečnému okruhu relevantních potenciálních zájemců.
   
 7. Výše naší odměny musí být adekvátní ne vynaloženému úsilí, nýbrž VÝSLEDKŮM DOSAŽENÝM PRO KLIENTA.

 

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat telefonicky +420 602 767 714, nebo emailem na adrese burza.podniku@seznam.cz

 

© BURZA PODNIKŮ a.s. 1997-2009, All rights reserved.
Vyloučení odpovědnosti