burza podniků, strojů a zásob. burza podnikŮ a.s.

index odešli e-mail vytiskni tuto stránku

Právní poznámka

Vítejte na internetových stránkách společnosti BURZA PODNIKŮ a.s. Záměr těchto stránek je informační a vzdělávací. Stránky jsou striktně vlastněny společností BURZA PODNIKŮ a.s., a jako takové byly exklusivně připraveny informovat a vzdělávat její případné zákazníky. Informace v nich obsažené nelze považovat za účetní, právní, či jinou profesionální radu, a převzetí, čtení či jednání na základě těchto stránek nedává vznik jakémukoliv závazku, povinnosti, a rovněž tak nedává samo o sobě vznik právnímu vztahu mezi čtenářem a BURZA PODNIKŮ a.s. Používání těchto stránek a jejich obsahu je zásadně dobrovolné, a je řízeno podmínkami zde stanovenými. Pakliže čtenář s těmito podmínkami nesouhlasí, je na něm, aby stránky přestal používat a odhlásil se neprodleně od nich. BURZA PODNIKŮ a.s. má za to, že informace zde obsažené jsou správné v den vydání těchto stránek, nicméně naše společnost se nevyjadřuje k jejich kvalitě, přesnosti, a spolehlivosti, mohou být změněny kdykoliv, bez dalšího oznámení.  

Naše společnost nezodpovídá za obsah jednotlivých inzerátů, pokud se jedná o bezplatnou inzerci, tuto plnou odpovědnost má inzerent.

BURZA PODNIKŮ a.s. výslovně odmítá jakoukoliv ztrátu důvěrných informací a následné škody, či následky kriminality druhých v souvislosti s těmito internetovými stránkami. Rovněž tak, BURZA PODNIKŮ a.s. nepodporuje a nebere zodpovědnost za obsah či následné škody kooperujících nebo konkurenčních www stránek, bez ohledu kdo je vlastníkem. Uživatel stránek je zodpovědný za vlastní ochranu proti virům, spamu, Trojským koňům a jiným škodlivým následkům, jež mohou vzniknout používáním www stránek.

Tyto www stránky mohou čas od času obsahovat výhledy do budoucnosti, finanční předpovědi, a jiné vyjádření budoucích obchodních očekávání, jež nemusí být pod kontrolou BURZA PODNIKŮ a.s. S komerčními transakcemi jsou spojena nepředvídatelná rizika, i když se snažíme takovéto rizika minimalizovat, nejsme v pozici je zcela odstranit či zmenšit. BURZA PODNIKŮ a.s. může, čas od času, pozměnit, doplnit tyto www stránky, dle vlastního zvážení, bez toho, aby čtenáře o tomto informoval. Čtenář je následně zcela zodpovědný za seznámení se s posledním vydáním této právnické poznámky.

 

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat telefonicky +420 233 350 377 nebo 602 767 714, nebo emailem na adrese burza.podniku@seznam.cz

 

© BURZA PODNIKŮ a.s. 1997-2009, All rights reserved.
Vyloučení odpovědnosti